Verkouden? Thuisblijven!

Vooraf vragen we jullie naar gezondheid en verkoudheid. Bij verkoudheid en hoesten, maken we een online afspraak, niet live.

Blijk je toch verkouden, dan sturen we je weer naar huis.

Kom alleen!

De wachtkamer is niet in gebruik. Breng uw kind alleen (1 ouder) of laat het alleen komen. U kunt buiten wachten op onze 1,5 meter afstand bankjes, en uw kind wordt door de therapeut naar binnen gevraagd.

op tijd wekker

Kom op tijd!

Om in de gangen elkaar zo min mogelijk tegen te komen, heeft iedere therapeut eigen begin- en eindtijden (hele en halve uur, kwart voor of over). Kom enkele minuten voor aanvang en zorg dat u enkele minuten voor afronding er weer bent. De therapeut begeleid uw kind weer naar buiten.

Toilet

Ga thuis alvast naar het toilet. Bij ons zijn de toiletten in principe niet in gebruik. In geval van ‘nood’ tijdens de therapie, dan kunnen de kinderen uiteraard van het toilet gebruik maken. De therapeut zal na het toilet bezoek deze schoonmaken.

Schone handen

Was thuis goed je handen. Bij binnenkomst desinfecteer je je handen: bij de ingang staat een alcoholpompje. De therapeut doet alle deuren voor je open, zodat je zo min mogelijk aanraakt in de algemene ruimtes. De therapeut maakt na je bezoek de oppervlaktes en aangeraakte spullen schoon met Dettol. 

Praktijk de Hand biedt hulp aan kinderen en jongeren vanaf 3 tot ongeveer 20 jaar,
die sociaal, emotioneel of met hun gedrag zijn vastgelopen. Wij werken zowel individueel als met kleine groepen.

Praktijk de Hand staat voor systemisch werken: Kinderen en jongeren zijn onlosmakelijk verbonden met hun ouders en hun (sociale) omgeving. Dit betekent dat we waar nodig deze omgeving, ouders en bijvoorbeeld de school, betrekken bij de behandelingen.

Wij bieden hulp op maat met een kleinschalig en persoonlijk karakter.

Wij stellen dan ook de vraag:

Wat hebben jullie nodig om weer vooruit te kunnen?

Therapie-mogelijkheden

Systemisch Werken

Kinderen en jeugdigen zijn onlosmakelijk verbonden met hun gezin en omgeving, en ook ouders zijn verbonden met het eigen gezin van herkomst.

Per hulpvraag kijken wij, samen met u, wat er nodig is in het gezin om de groei van het kind mogelijk te maken. Dit betekent dat we minimaal eens per 2 maanden met ouders evalueren. Wanneer er een duidelijke hulpvraag over de thuissituatie is, bijvoorbeeld rondom hechtingsproblematiek, zullen wij u en/of het hele gezin uitnodigen inde praktijk voor een intensiever traject. We bieden ouderbegeleiding, ouderkindtherapie of gezinssysteemtherapie. Waarin we u kennis en inzicht geven over de problematiek van uw kind, reflecteren op welke patronen er spelen en u versterken in uw rol als ouder.

Lees verder…

Beeldende therapie

In beeldende therapie gebruiken we materialen zoals potlood, verf, klei of hout. Soms werken we samen, soms juist naast elkaar. Hoe er wordt gewerkt en wat er wordt gemaakt vertelt iets over uw kind. Lees verder…

Dramatherapie

Dramatherapie is doen, spelen en ervaren. Het (toneel) spelen binnen dramatherapie maakt het mogelijk op een veilige wijze gedragingen, emoties en ervaringen te uiten. Lees verder…

Muziektherapie

Muziek kan een plezierige ingang zijn om spelenderwijs aan je problemen te werken. Via muziek kan je op een veilige manier bewust (gemaakt) worden van je (muzikale) gedrag en de manier van omgang met anderen. Lees verder…

Psychomotorische therapie

Heeft je kind problemen en is het moeilijk om te praten? Zit het hoofd vol of is je kind snel gefrustreerd en boos. Misschien is psychomotorische therapie dan de oplossing?! Lees verder…

Beeldende therapie

In beeldende therapie gebruiken we materialen zoals potlood, verf, klei of hout. Soms werken we samen, soms juist naast elkaar. Hoe er wordt gewerkt en wat er wordt gemaakt vertelt iets over uw kind. Lees verder…

Dramatherapie

Dramatherapie is doen, spelen en ervaren. Het (toneel) spelen binnen dramatherapie maakt het mogelijk op een veilige wijze gedragingen, emoties en ervaringen te uiten. Lees verder…

Psychomotorische therapie

Heeft je kind problemen en is het moeilijk om te praten? Zit het hoofd vol of is je kind snel gefrustreerd en boos. Misschien is psychomotorische therapie dan de oplossing?! Lees verder…

Muziektherapie

Muziek kan een plezierige ingang zijn om spelenderwijs aan je problemen te werken. Via muziek kan je op een veilige manier bewust (gemaakt) worden van je (muzikale) gedrag en de manier van omgang met anderen. Lees verder…

Van groep 8 naar de brugklas,

hoe doe je dat?

Wij bieden in onze praktijk zorg op maat. Als kinderen in eenzelfde fase zitten in hun ontwikkeling en hulpvragen elkaar overlappen, kan uitwisseling en oefenen in een therapeutische groep versterkend werken.

Vanuit die behoefte is de therapeutische groep, ‘Over de Brug’ ontstaan.

Deze therapeutische groep is zowel bedoeld voor kinderen die al een individueel therapeutisch traject doorlopen als kinderen die rond deze overgang een specifieke hulpvraag hebben.

Lees verder …

Hoogbegaafd en soms wat hulp nodig?

Slim zijn kan heel handig zijn, maar soms denk je anders, voel je je anders en beleef je van alles veel intenser. En wat als iedereen van je verwacht dat jij altijd het goede antwoord hebt? En hoe voelt het als je alweer naar dezelfde uitleg moet luisteren? En als je jezelf toch wat anders voelt dan de rest … ? Durf je dan echt jezelf te zijn in een groep? Durf jij uitdagingen aan te gaan? Kortom, soms is wat extra hulp heel welkom.

Maar welke vorm van hulp past nu bij welke hulpvraag?

Dat kan een individueel traject zijn maar ook onze groepstraining: 

HB’ers met LEF!

Lees verder…

Voor wie?

Kinderen en jongeren komen omdat ze niet lekker in hun vel zitten, vaak boos en opstandig zijn of juist bang, verdrietig, of verlegen. Sommigen hebben iets vervelends meegemaakt, piekeren veel of hebben medische klachten zonder oorzaak. Ook zijn er kinderen/jongeren die weerbaarder willen worden, of beter contact willen maken met leeftijdgenoten.

Sommige kinderen/jongeren voelen zich anders dan anderen, bijvoorbeeld omdat ze hoogbegaafd of hooggevoelig zijn. Kinderen/jongeren met bijvoorbeeld AD(H)D of ASS kunnen behoefte hebben aan uitleg of handvatten om om te gaan met deze diagnose. 

Ook ouders kunnen vastlopen in de omgang met hun kind of puber en vragen hebben hoe ze hun kind het best kunnen begeleiden. Hoe vertel je bijvoorbeeld aan je kind dat hij/zij naar therapie gaat?  Ga voor meer informatie naar onze speciale pagina voor “hulp voor ouders“.
 

Wij zijn deskundig in:

Hoe werken wij?

Wij werken zowel individueel als met kleine groepen, altijd met de inhoud op maat. Het doel van de therapie kan zijn: observatie van het kind (en ouders), stimuleren van ontwikkeling, verandering van gedrag, acceptatie en verwerking.

Naast de vaktherapieen bieden we ook doelgroep gerichte groepstherapieen aan zoals “HB’ers met Lef” een training voor hoogbegaafde kinderen en een training voor kinderen om de overgang van de basisschool naar de middelbare school te versoepelen “De brug over”.

We starten een traject altijd met een intakegesprek. Lees verder…