16 maart 2020

Beste bezoeker,

Uit zorg voor u en onze collega’s hebben ook wij besloten de contactmomenten met onze cliënten maximaal te beperken. Dat betekent dat afspraken alleen doorgaan als ze digitaal of telefonisch plaats kunnen vinden. Alleen in uitzonderlijke gevallen worden er nog afspraken op de praktijk gemaakt met in achtneming van alle voorschriften. Alle andere afspraken worden verplaatst naar na 6 april.

Wanneer u of uw kind bij ons in begeleiding is nemen we persoonlijk contact met u op over het doorgaan en in welke vorm of het verplaatsen van de afspraken!

De informatieavond HB’ers met LEF vervalt!
Wij gaan kijken of we u online kunnen informeren over deze training. Wordt vervolgd. 
Wat gaan we wel doen:
  • Afgestemd op de individuele situatie gaan we waar mogelijk afspraken maken via Skype, Zoom of FaceTime. Op die manier kunnen we toch startgesprekken voeren, evalueren of begeleiden op afstand;
  • We bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen wanneer u ondersteuning of tips wil bij het invullen van de dag voor uw kind. Bel of mail hiervoor rechtstreeks met de therapeut waar jullie in behandeling zijn;
  • We verschuiven de informatieavond voor HB’ers met LEF naar 6 april 2020 zelfde plaats zelfde tijd.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte in de komende weken

Vriendelijke groet,
Team Praktijk de Hand

Praktijk de Hand biedt hulp aan kinderen en jongeren vanaf 3 tot ongeveer 20 jaar,
die sociaal, emotioneel of met hun gedrag zijn vastgelopen. Wij werken zowel individueel als met kleine groepen.

Praktijk de Hand staat voor systemisch werken: Kinderen en jongeren zijn onlosmakelijk verbonden met hun ouders en hun (sociale) omgeving. Dit betekent dat we waar nodig deze omgeving, ouders en bijvoorbeeld de school, betrekken bij de behandelingen.

Wij bieden hulp op maat met een kleinschalig en persoonlijk karakter.

Wij stellen dan ook de vraag:

Wat hebben jullie nodig om weer vooruit te kunnen?

Therapie-mogelijkheden

Systemisch Werken

Kinderen en jeugdigen zijn onlosmakelijk verbonden met hun gezin en omgeving, en ook ouders zijn verbonden met het eigen gezin van herkomst.

Per hulpvraag kijken wij, samen met u, wat er nodig is in het gezin om de groei van het kind mogelijk te maken. Dit betekent dat we minimaal eens per 2 maanden met ouders evalueren. Wanneer er een duidelijke hulpvraag over de thuissituatie is, bijvoorbeeld rondom hechtingsproblematiek, zullen wij u en/of het hele gezin uitnodigen inde praktijk voor een intensiever traject. We bieden ouderbegeleiding, ouderkindtherapie of gezinssysteemtherapie. Waarin we u kennis en inzicht geven over de problematiek van uw kind, reflecteren op welke patronen er spelen en u versterken in uw rol als ouder.

Lees verder…

Beeldende therapie

In beeldende therapie gebruiken we materialen zoals potlood, verf, klei of hout. Soms werken we samen, soms juist naast elkaar. Hoe er wordt gewerkt en wat er wordt gemaakt vertelt iets over uw kind. Lees verder…

Dramatherapie

Dramatherapie is doen, spelen en ervaren. Het (toneel) spelen binnen dramatherapie maakt het mogelijk op een veilige wijze gedragingen, emoties en ervaringen te uiten. Lees verder…

Muziektherapie

Muziek kan een plezierige ingang zijn om spelenderwijs aan je problemen te werken. Via muziek kan je op een veilige manier bewust (gemaakt) worden van je (muzikale) gedrag en de manier van omgang met anderen. Lees verder…

Psychomotorische therapie

Heeft je kind problemen en is het moeilijk om te praten? Zit het hoofd vol of is je kind snel gefrustreerd en boos. Misschien is psychomotorische therapie dan de oplossing?! Lees verder…

Beeldende therapie

In beeldende therapie gebruiken we materialen zoals potlood, verf, klei of hout. Soms werken we samen, soms juist naast elkaar. Hoe er wordt gewerkt en wat er wordt gemaakt vertelt iets over uw kind. Lees verder…

Dramatherapie

Dramatherapie is doen, spelen en ervaren. Het (toneel) spelen binnen dramatherapie maakt het mogelijk op een veilige wijze gedragingen, emoties en ervaringen te uiten. Lees verder…

Psychomotorische therapie

Heeft je kind problemen en is het moeilijk om te praten? Zit het hoofd vol of is je kind snel gefrustreerd en boos. Misschien is psychomotorische therapie dan de oplossing?! Lees verder…

Muziektherapie

Muziek kan een plezierige ingang zijn om spelenderwijs aan je problemen te werken. Via muziek kan je op een veilige manier bewust (gemaakt) worden van je (muzikale) gedrag en de manier van omgang met anderen. Lees verder…

Van groep 8 naar de brugklas,

hoe doe je dat?

Binnen deze training staan we stil bij verschillende thema’s die te maken hebben met deze grote overstap. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe vrienden maken, nieuwe vakken, nieuwe docenten maar ook aan plannen en organiseren of grenzen stellen en hulp vragen. Dit kan behoorlijk spannend zijn. Met een klein groepje leerlingen uit verschillende groepen 8 gaan we op een actieve manier aan de slag en maken zo de overstap een stukje makkelijker.
Mail of bel ons voor meer informatie.

Hoogbegaafd en soms wat hulp nodig?

Slim zijn kan heel handig zijn, maar soms denk je anders, voel je je anders en beleef je van alles veel intenser. En wat als iedereen van je verwacht dat jij altijd het goede antwoord hebt? En hoe voelt het als je alweer naar dezelfde uitleg moet luisteren? En als je jezelf toch wat anders voelt dan de rest … ? Durf je dan echt jezelf te zijn in een groep? Durf jij uitdagingen aan te gaan? Kortom, soms is wat extra hulp heel welkom.

Maar welke vorm van hulp past nu bij welke hulpvraag?

Dat kan een individueel traject zijn maar ook onze groepstraining: 

HB’ers met LEF!

Lees verder…

Voor wie?

Kinderen en jongeren komen omdat ze niet lekker in hun vel zitten, vaak boos en opstandig zijn of juist bang, verdrietig, of verlegen. Sommigen hebben iets vervelends meegemaakt, piekeren veel of hebben medische klachten zonder oorzaak. Ook zijn er kinderen/jongeren die weerbaarder willen worden, of beter contact willen maken met leeftijdgenoten.

Sommige kinderen/jongeren voelen zich anders dan anderen, bijvoorbeeld omdat ze hoogbegaafd of hooggevoelig zijn. Kinderen/jongeren met bijvoorbeeld AD(H)D of ASS kunnen behoefte hebben aan uitleg of handvatten om om te gaan met deze diagnose. 

Ook ouders kunnen vastlopen in de omgang met hun kind of puber en vragen hebben hoe ze hun kind het best kunnen begeleiden. Hoe vertel je bijvoorbeeld aan je kind dat hij/zij naar therapie gaat?  Ga voor meer informatie naar onze speciale pagina voor “hulp voor ouders“.
 

Wij zijn deskundig in:

Hoe werken wij?

Wij werken zowel individueel als met kleine groepen, altijd met de inhoud op maat. Het doel van de therapie kan zijn: observatie van het kind (en ouders), stimuleren van ontwikkeling, verandering van gedrag, acceptatie en verwerking.

Naast de vaktherapieen bieden we ook doelgroep gerichte groepstherapieen aan zoals “HB’ers met Lef” een training voor hoogbegaafde kinderen en een training voor kinderen om de overgang van de basisschool naar de middelbare school te versoepelen “De brug over”.

We starten een traject altijd met een intakegesprek. Lees verder…