Vaktherapie Drama

Dramatherapie is een specialistische behandelvorm die door het doelgericht en methodisch inzetten van drama- en theatervormen bij cliënten veranderings-, ontwikkelings-, verwerkings- en/of acceptatie- processen bewerkstelligt.

Wat is het?
Bij dramatherapie maken we gebruik van verschillende creatieve werkvormen. Expressie, (rollen)spel, dramawerkvormen en tekenopdrachten zetten we bewust in om uw kind te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Binnen het (toneel) spelen in de dramatherapie kan je op een veilige manier gedragingen, emoties en ervaringen uiten. Het doen-alsof zorgt voor distantie en een veilige, ongedwongen sfeer. Je kan experimenteren met gevoelens en gedrag zonder dat dit directe consequenties heeft voor het dagelijks leven. Uw kind doet zo ervaringen op die bijdragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling.

Dramatherapie en ouders
Omdat opgroeien niet zonder opvoeden gaat zijn gesprekken met ouders noodzakelijk. Naast de informele overdracht bij het halen en brengen, vinden de oudergesprekken ongeveer om de 5 a 6 weken plaats. Na een eerste observatieperiode van vijf weken worden de doelen opnieuw bekeken naar haalbaarheid en zal de verwachte behandelduur eventueel worden bijgesteld. Een behandeling duurt een uur en vindt eens per week plaats. Intensiever behandelen is mogelijk.

Dramatherapie en jongeren
Veel mensen denken dat dramatherapie vooral geschikt is voor kinderen. Maar ook voor jongeren kan dramatherapie een goede therapievorm zijn. Dramatherapie biedt hulp bij diverse problematieken op sociaal, emotioneel en psychisch gebied. Voorbeelden zijn onder andere:

 • somberheid
 • problemen met het uiten van emoties, angsten, faalangst en onzekerheid
 • gedragsproblemen
 • verwerking van moeilijke ervaringen en trauma’s

Aanvullende informatie voor ouders, leerkrachten en andere verwijzers

Het Griekse woord ‘drama’ betekent ‘handelen’ en daar ligt dan ook het accent binnen dramatherapie. Het is een ervaringsgerichte behandelvorm, waarbij doen en ervaren centraal staan. Met behulp van dramatherapie is het mogelijk dat uw kind inzicht krijgt in zijn eigen gedrag en dat het kan oefenen met nieuwe mogelijkheden. Ieder mens en ieder kind is uniek. Dit betekent dat iedereen zijn of haar eigen kracht in zich heeft. Lang niet altijd zijn we ons hiervan bewust. Binnen dramatherapie (her)ontdekken, we deze kracht samen, afgestemd op de behoeften en leefwereld van het kind.

Doelen binnen dramatherapie kunnen zijn:

 • doorleven en accepteren van vervelende gebeurtenissen die je hebt meegemaakt
 • doorleven van een (ernstige) ziekte, overlijden of ander verlies
 • vergroten van je zelfvertrouwen
 • voor jezelf op komen en je grenzen aangeven
 • herkennen, uiten en reguleren van emoties
 • samen spelen en samenwerken
 • angsten overwinnen
 • contact maken met anderen
 • omgaan met conflicten
 • herkennen en ombuigen van gedragspatronen
 • jezelf presenteren
 • oefenen van sociale vaardigheden

Dramatherapie is een speelse, actieve therapie en juist daarom voor kinderen en jongeren van 4 tot ongeveer 20 jaar makkelijk toegankelijk. Kinderen uiten zich gemakkelijker binnen spel. Ze kunnen vaak beter spelen over de moeilijke kanten van hun leven dan erover praten.

Neem gerust contact met ons op of maak een afspraak voor een verkennend intakegesprek.

Contact formulier