MUZIEKTHERAPIE

Wat is het?
Muziektherapie is een ervaringsgerichte vorm van hulpverlening waarbij we muzikale middelen hanteren om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen. Muziek kan een plezierige ingang zijn om spelenderwijs aan je problemen te werken. Via muziek kan je op een veilige manier bewust (gemaakt) worden van je (muzikale) gedrag en de manier van omgang met anderen.

Muziektherapie en ouders
Omdat opgroeien niet zonder opvoeden gaat zijn gesprekken met ouders noodzakelijk. Naast de informele overdracht bij het halen en brengen, vinden de oudergesprekken ongeveer om de 5 weken plaats. Na een eerste observatieperiode van vijf weken worden de doelen opnieuw bekeken naar haalbaarheid en zal de verwachte behandelduur eventueel worden bijgesteld. Een behandeling duurt een uur en vindt eens per week plaats. Intensiever behandelen is mogelijk. 

Muziektherapie en jongeren
Als jongere heb je er vaak geen zin in dat je ouders alles weten wat je doet in therapie. Voor jullie dus geen gesprekken met ouders zonder dat je daar zelf bij betrokken bent. Buiten de grote lijnen heb je er zelf de hand in wat wel en wat niet je ouders ter oren komt.

Aanvullende informatie voor ouders, leerkrachten en andere verwijzers
Muziektherapie is geschikt voor mensen van alle leeftijden, ongeacht of zij over muzikale ervaring beschikken of niet. Muziek is voor kinderen een ontdekkingstocht vol belevenissen, waarin ze zichzelf tegenkomen en ontwikkelen; ieder op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Muziek kan een hulpmiddel zijn om een boodschap of gevoelens over te brengen zonder daar direct woorden bij te (hoeven) gebruiken.

Voor aanvang van de behandeling wordt vastgesteld wat de hulpvraag is en aan welk doel gewerkt gaat worden. De eerste keren dat uw kind naar muziektherapie komt, wordt er vrij gespeeld. Door de reactie op instrumenten en op het muzikaal spel ontstaat er een muzikaal beeld van uw kind.

Er wordt binnen de therapieën gewerkt met fantasie en speelse oefeningen. De vorm waarin oefeningen worden aangeboden kan heel verschillend zijn: voor het ene kind werkt vrije improvisatie het best, bij een ander kind worden er heel gestructureerd muzikale elementen aangeboden.

Neem gerust contact met ons op of maak een afspraak voor een verkennend intakegesprek.

Contact formulier