slider pgb

PGB-BEGELEIDING

Zoekt u begeleiding voor uw kind of jongere op basis van een PGB indicatie?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Wij hebben jarenlange ervaring in het werken met kinderen en jongeren op basis van een PGB indicatie:
zowel individueel als in kleine groepjes.

Meestal heeft u uw indicatie gekregen omdat uw kind (lees ook jongere) bovengemiddelde begeleiding nodig heeft in het zelfstandig functioneren, speelt er ASS problematiek (autisme spectrum) of AD(H)D, soms in combinatie met een spraak-taal stoornis of andere uitdagingen die het kind belemmeren in de ontwikkeling. Dan is het juist een uitdaging om echt met het kind in contact te komen, wil de begeleiding kans van slagen hebben, en daar ligt onze kracht! Door naast elkaar te werken, door af te stemmen, voor te doen, te oefenen.

De begeleiding is gericht op het oefenen van praktische vaardigheden en het stimuleren en inslijpen van wenselijk gedrag. Concreet kan dat door samen iets te maken (knutselen met van alles), rollenspelen te doen om een situatie voor te bereiden, vaardigheden te herhalen en te variëren op een thema, maar bijvoorbeeld ook door een uitstapje te maken naar een winkel, te koken of boodschappen te doen. Iedere keer weer afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van uw kind of de jongere.

Jongere kinderen hebben vaak juist de tijd nodig om het geleerde in te trainen of naar andere situaties over te brengen, te veralgemeniseren. Dus is het nodig om concreet oefenen, individueel of in kleine groepjes. Jongeren hebben vaker begeleiding nodig bij het plannen, het zelfstandig stappen maken om hun zelfredzaamheid te vergroten, los van ouders maar toch met hulp.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur.


Aan welke doelen kunt u denken:

(de algemene doelen vanuit PGB indicatie zijn met voorbeelden toegelicht)

Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur en het voeren van de eigen regie over het leven, bijvoorbeeld

 • Een plan van aanpak maken om iets moeilijks te gaan doen (vb behalen theorie examen)
 • Hulp bij het nemen van beslissingen en het overzien van de gevolgen van die beslissingen (vb schoolkeuze)
 • Stimuleren en voorbespreken van activiteiten (vb contacten onderhouden, boodschappen doen, zelf leren koken)
 • Hulp bij het maken van een dag- of weekplanning
 • Hulp om zich aan regels en afspraken te houden

Het ondersteunen bij praktische vaardigheden ten behoeve van zelfredzaamheid, bijvoorbeeld

 • Hulp bij het oplossen van praktische problemen die buiten de dagelijkse routine vallen
 • Hulp bij het uitvoeren van vaardigheden die tijdens Behandeling geleerd zijn (vb boodschappen doen)
 • Hulp bij gebruik van openbaar vervoer, maar alleen om te oefenen en zo de zelfredzaamheid te bevorderen
 • Hulp bij het leggen van contacten in de eigen sociale omgeving (naar medeleerlingen, in relaties, ouders)
 • Hulp bij communicatie (bv. van de jongere naar school en/of ouders, tussen leeftijdgenootjes tijdens samenspelen).

Oefenen, bijvoorbeeld

 • Oefenen met vaardigheden door de zorgvrager zelf, zoals het oefenen van zaken die tijdens Behandeling (bv een sociale vaardigheidstraining) geleerd zijn (omgaan met emoties, samen spelen en samen werken) 
 • Stimuleren van gewenst gedrag en het inslijpen van gewenst gedrag (bv.  adequaat reageren op emoties van de ander, oefenen met samenwerken, iets vragen in een winkel, etc.)
 • Oefenen van de mantelzorger (dat bent u zelf als ouder) om te leren om te gaan met de problemen van de zorgdragen (het kind/de jongere).

Roept dit meer vragen op dan antwoorden? Neem gerust contact op, wij denken met u mee!