PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE (PMT)

Heeft je kind problemen en is het moeilijk om te praten? Zit het hoofd vol of is je kind snel gefrustreerd en boos. Misschien is psychomotorische therapie dan de oplossing?!

Wat is het?
Tijdens psychomotorische therapie (PMT) gebruik je “bewegen” als middel om je problemen actief aan te pakken en op te lossen. Zeker als praten niet je eerste voorkeur heeft is het soms makkelijker om tijdens het sporten en spelen te laten zien wat je lastig vindt. Wij kijken goed naar jouw manier van bewegen en meedoen en leggen je uit wat je anders zou kunnen doen. Samen gaan we dan op zoek naar andere betere manieren om met lastige situaties om te gaan. Die andere betere manier van reageren kun je dan eerst oefenen voordat je thuis of op school mee aan de slag gaat.

Psychomotorische therapie en ouders
Omdat opgroeien niet zonder opvoeden gaat, zijn gesprekken met ouders noodzakelijk. Naast de informele overdracht bij het halen en brengen, vinden de oudergesprekken ongeveer om de 5 weken plaats. Na een eerste observatieperiode van vijf weken worden de doelen opnieuw bekeken naar haalbaarheid en zal de verwachte behandelduur eventueel worden bijgesteld. Een behandeling duurt een uur en vindt eens per week plaats. Intensiever behandelen is mogelijk.

Psychomotorische therapie en jongeren
Binnen de PMT wordt er samengewerkt op basis van vertrouwen tussen de therapeut en de jongere. Alles wat gedaan en besproken wordt tijdens de therapie zal niet zonder overleg met ouders worden gecommuniceerd. Als jongere heb je zelf in de hand wat wel en wat niet met je ouders gecommuniceerd wordt.

Aanvullende informatie voor ouders, leerkrachten en andere verwijzers
PMT is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij gebruik wordt gemaakt van lichaams- en bewegingsgerichte werkvormen en materialen, afgeleid uit sport- en spelsituaties. De manier van bewegen, inzetten en opstellen tijdens de werkvormen vertelt iets over jeugdige. Tijdens de werkvormen ervaart de jeugdige fysiek zijn eigen valkuilen, onzekerheden, frustraties of juist de kwaliteiten. Samen met de therapeut gaat de jeugdige op zoek naar nieuwe manieren om beter om te gaan met zijn of haar probleem. PMT is geschikt voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling of niet goed met een bepaalde situatie om weten te gaan.

De opvoedvraag die kinderen en jongeren stellen wordt zichtbaar in hun gedrag. Dat kunt u merken doordat; uw kind niet lekker in zijn vel zit, weinig zelfvertrouwen heeft, niet goed durft samen te spelen met anderen, verlegen is, of het laat het vastlopen in de sociaal-emotionele ontwikkeling juist zien door opstandiger te zijn. Psychomotorische therapie is een actieve, ervaringsgerichte therapievorm en juist daarom voor kinderen en jongeren van 4 tot ongeveer 20 jaar makkelijk toegankelijk. Psychomotorische therapie wordt ook gebruikt om de opvoedvraag (hoe dit kind benaderd wil worden) helder te krijgen, als observatie voor het lezen van het gedrag. U verkrijgt meer inzicht over wat dit kind bezig houdt en welk opvoedantwoord (hoe u er mee om kunt aan) hier op aan sluit.

Neem gerust contact met ons op of maak een afspraak voor een verkennend intakegesprek.

Contact formulier