Selecteer een pagina

Trauma therapie

slider trauma1000x164

De draad weer oppakken na een trauma?

Ieder kind maakt in zijn leven veranderingen of ingrijpende gebeurtenissen (trauma’s) mee. Soms heeft de gebeurtenis weinig impact, soms veel. Veranderingen horen bij opgroeien. Sommige veranderingen of gebeurtenissen komen echter zo onverwacht of zijn zo overweldigend dat een kind zich er niet (voldoende) op kan voorbereiden. Bijvoorbeeld bij:

 • (echt)scheiding
 • verlies van een dierbare
 • ziekte & ziekenhuis opname(s)
 • ongeval
 • pesten
 • (huiselijk) geweld
 • pleeggezinplaatsing of adoptie
 • verwaarlozing of misbruik

Na zo’n gebeurtenis ervaart een kind een warboel aan gevoelens zoals angst, machteloosheid, verdriet, boosheid en extreem onbehagen. De reactie zal per kind verschillen. Het ene kind verstijft, een ander kind raakt in paniek of wordt kwaad. Er zijn ook kinderen die niet lijken te reageren en gewoon doorgaan. Ook al reageren kinderen verschillend, voor de meeste kinderen geldt dat ze vlak na de gebeurtenis veel verwarrende emoties en stress laten zien. Deze reacties zijn normaal omdat de vertrouwde basis wegvalt. Uw kind heeft dan tijd, steun en rust nodig om de gebeurtenis(sen) emotioneel een plek te geven. De meeste kinderen kunnen dit op eigen kracht, maar niet altijd.Bij een deel van de kinderen leiden deze onverwerkte ervaringen tot langdurige emotionele- en lichamelijke klachten. Soms gaat het om steeds terugkerende herinneringen aan de gebeurtenis, waaronder angstige beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn slaap- en concentratieproblemen, buik- of hoofdpijn, te emotioneel of te gespannen zijn en schrik- en vermijdingsreacties.

Therapie
Therapie kan een kind helpen om nare ervaringen en herinneringen een plek te geven en weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en zijn omgeving. Tijdens de therapie zoeken we samen naar een manier die bij uw kind past. We kunnen gebruik maken van:

 • Spel- en spelbeelden (“verhalend spelen”)
 • Verhalen schrijven (“schrijftherapie”)
 • Creatieve materialen
 • Een thematisch werkboek , levens- of herinneringsboek
 • Oefeningen mbt emotieregulatie (“Denk goed, voel je goed”)
 • Lichaamsgerichte oefeningen

Ook de behandelmethode EMDR kan onderdeel vormen van de therapie en een oplossing bieden. EMDR baseert zich op het natuurlijke verwerkingsmechanisme in onze hersenen. Dit mechanisme kan geblokkeerd raken door een ingrijpende gebeurtenis en via EMDR wordt die blokkade opgeheven.

Uiteindelijk doel is dat uw kind weer lekker in zijn vel komt te zitten, en voldoende veerkracht en vertrouwen heeft. Uw kind kan de draad dan weer oppakken en op een positieve en ontspannen manier meedoen aan dagelijkse activiteiten.

Therapeutische groep
Traumagerichte therapie kan, afhankelijk van onderliggende trauma, zowel individueel als in klein groepsverband plaats vinden. Ook een therapie voor meerdere kinderen uit het zelfde gezin behoort tot de mogelijkheden.

Indien er voldoende aanmeldingen zijn dan is deelname aan de therapeutische groep “Gedeeld Verdriet” mogelijk. De groep “Gedeeld verdriet” is bestemd voor kinderen (8-12 jaar) van gescheiden ouders of die een dierbare hebben verloren (2 aparte groepen). In de groep kunnen kinderen, onder deskundige begeleiding van twee therapeuten, hun ervaringen en gevoelens delen en deze een plaats geven in hun leven. Omdat ouders vaak zelf ook veel verdriet en onzekerheid hebben, is de groep een mooie steun voor zowel ouder als kind.

Interesse in deze therapeutische groep of in traumagerichte therapie neemt u dan gerust contact met ons op.

balk 10 24012015