Heb je hulp nodig bij het verwerken van nare ervaringen (trauma)?

Bijna iedereen maakt in zijn leven wel eens lastige of pijnlijke situaties mee. Sommige kinderen verwerken nare gebeurtenissen zelfstandig zonder hulp, maar soms blijven er langer problemen of klachten bestaan en is er wel hulp nodig. Dit is afhankelijk van verschillende persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden van het kind en de ernst van de situatie(s).

Soms is er na een nare ervaring sprake van klachten zoals herbelevingen, nachtmerries, slaapproblemen, vermijding, gedragsveranderingen, emotieregulatieproblemen, bedplassen, schaamte en schuldgevoelens.
Soms is er, door het langdurig meegemaakt hebben van moeilijke situaties, sprake van weinig zelfvertrouwen en gebrek aan oplossingsvaardigheden van het kind.

Eenmalige gebeurtenissen die tot dergelijke klachten kunnen leiden zijn bijvoorbeeld: Brand, inbraak, ziekenhuisopname, gebeten worden of schrikken van een dier, opgesloten raken in een kleine ruimte.
Soms ook heeft een kind langdurig veel moeilijke situaties meegemaakt, Bijvoorbeeld scheiding van ouders, huiselijke ruzies en geweld, faalervaringen op school, gepest zijn, meerdere medische ingrepen.

HOE KAN THERAPIE HELPEN:

Tijdens een startgesprek wordt het beste duidelijk wat bij het kind past. Dat kan zijn beeldende-, drama-, muziek- dans- of psychomotorische therapie. In de therapie kun je middels verschillende vormen verwerken wat je hebt meegemaakt, niet alleen door er over te praten, maar ook door andere activiteiten te doen. Het fijne is dat een therapeut er helemaal is voor het kind, neutraal is en niets gek vindt.

Soms kan een kind hiermee al voldoende verwerken. Wanneer er sprake is van ‘hardnekkig vastzitten’ van de nare ervaring(en) in het lange termijn geheugen noemen we het trauma en kan er EMDR in gezet worden als specifieke methode. EMDR is in onze praktijk vaak een aanvulling op de therapie. Heel soms is het de enige of belangrijkste methode die ingezet wordt.

TRAUMA VERWERKEN MET BEHULP VAN EMDR.

EMDR is een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Letterlijk betekent dit: door oogbewegingen te maken minder gevoelig worden en informatie opnieuw verwerken. Tegenwoordig weten we dat niet alleen het bewegen van ogen, maar ook bijvoorbeeld het luisteren naar piepjes, of het maken van tappende bewegingen kan helpen bij het opnieuw een plek geven van de nare herinneringen.

Hoe het werkt is dat de nare gebeurtenis uit het lange termijn geheugen naar boven wordt gehaald en de spanning opnieuw wordt gevoeld. Door de afleiding verliezen de herinneringen hun emotionele lading, en kunnen alsnog neutraal in het archief van het lange termijngeheugen opgeborgen worden.