BEELDENDE VAKTHERAPIE

Hoe werkt het?
In beeldende therapie combineer je beeldende activiteiten met praten. Tijdens een bijeenkomst werk je met beeldende materialen zoals potlood, verf, klei of hout. De manier waarop jij met die materialen omgaat en wat je maakt vertelt iets over jou. Wat je bezighoudt wordt voelbaar, zichtbaar. We zoeken naar thema’s die bij je passen, waar je goed in bent en hoe je anders om kunt gaan met de dingen om je heen. Voor beeldende therapie hoef je geen bijzondere talenten te hebben om van beeldende therapie te kunnen profiteren. Wel vraagt het om een actieve houding. Je leert op een andere manier met je gevoelens en de dingen om je heen omgaan, zodat je weer verder kan groeien.

DANS EN BEWEGEN
DANS EXPRESSIE

Beeldende therapie en ouders
Omdat opgroeien niet zonder opvoeden gaat zijn gesprekken met ouders noodzakelijk. Naast de informele overdracht bij het halen en brengen, vinden de oudergesprekken ongeveer om de 5 weken plaats. Na een eerste observatieperiode van vijf weken worden de doelen opnieuw bekeken naar haalbaarheid en zal de verwachte behandelduur eventueel worden bijgesteld. Een behandeling duurt een uur en vindt eens per week plaats. Intensiever behandelen is mogelijk.

Beeldende therapie en jongeren
Als jongere heb je er vaak geen zin in dat je ouders alles weten wat je doet in therapie. Voor jullie dus geen gesprekken met ouders zonder dat je daar zelf bij betrokken bent. Buiten de grote lijnen hebt er zelf de hand in wat wel en wat niet je ouders ter oren komt.

Aanvulling voor ouders, leerkrachten en andere verwijzers
Beeldende therapie is voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling of niet goed met een situatie om weten te gaan.  Beeldende therapie richt zich op opgroei ondersteuning. Soms gaan kinderen zich anders gedragen omdat ze niet zo goed met een situatie om weten te gaan, als hun ouders gaan scheiden of omdat ze vervelende dingen hebben meegemaakt. De opvoedvraag die kinderen en jongeren stellen wordt zichtbaar in hun gedrag. Dat kunt u merken doordat; uw kind niet lekker in zijn vel zit, weinig zelfvertrouwen heeft, niet goed durft samen te spelen met anderen, verlegen is, of laat het vastlopen in de sociaal-emotionele ontwikkeling juist zien door opstandiger te zijn. Beeldende therapie is een actieve, non-verbale therapie en juist daarom voor kinderen en jongeren van 4 tot ongeveer 20 jaar makkelijk toegankelijk. Beeldende therapie wordt ook gebruikt om de opvoedvraag (hoe dit kind benaderd wil worden) helder te krijgen, als observatie voor het lezen van het gedrag. U verkrijgt meer inzicht over wat dit kind bezig houdt en welk opvoedantwoord (hoe u er mee om kunt aan) hier op aan sluit.

Neem gerust contact met ons op of maak een afspraak voor een verkennend intakegesprek.

Contact formulier