WERKWIJZE

Wij werken zowel individueel als met kleine groepen, altijd met de inhoud op maat. Het doel van de therapie kan zijn: observatie van het kind (en ouders), stimuleren van ontwikkeling, verandering van gedrag, acceptatie en verwerking. Voor een goede aansluiting met thuis en/of school gebruiken we een heen en weer schrift en vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen of u met uw vraag aan het juiste adres bent. Ook is het mogelijk om gratis te bezoeken voor een korte kennismaking ( 20 min). U kunt zich daarvoor hier aanmelden.

Wanneer wij inderdaad het juiste adres zijn, dan maken we een afspraak voor een aanmeldgesprek. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats met beide ouders. In dit gesprek gaan we verder in op uw vragen en zorgen. We proberen  samen het beeld rondom uw kind helder te krijgen. Is er al informatie bekend i.v.m. diagnostiek, dan verzoeken wij u deze van tevoren op te sturen of mee te nemen naar het gesprek. Jongeren worden zo veel mogelijk bij alle gesprekken betrokken.

Na dit gesprek maken we kennis met uw kind en observeren we zo nodig uw kind om het beeld te verhelderen. Van het gesprek (en de eventuele observatie) maken we een verslag met daarin omschreven op welke manier wij denken u het beste te kunnen helpen. Bij dit verslag voegen we een voorstel waarin doelen, werkwijze, frequentie en kosten staan omschreven. Gaat u akkoord, dan spreken we af en gaan we aan de slag. Een therapie of een oudergesprek duurt meestal een uur en vindt plaats op de praktijk (of soms op school). Ongeveer om de 5 keer evalueren we. We sluiten af met een eindevaluatie en een beknopt eindverslag.

De therapie vindt wekelijks plaats op een vast tijdstip en/of volgens afspraak. Een sessie duurt meestal 60 minuten, inclusief overdracht naar ouders. In bepaalde situaties kan er in samenspraak gekozen worden voor een sessie van 45 minuten. De sessies kunnen niet altijd buiten schooltijd gepland worden. In overleg met u en eventueel school wordt er gezocht naar een passend tijdstip. Bij de kosten van de behandeling is een beknopt verslag bij aanvang en bij einde van de therapie inbegrepen. Uitgebreide verslaglegging wordt gemaakt op verzoek tegen het daarvoor geldende tarief.

Tijdens de therapie wordt er actief gespeeld en/of met allerlei creatieve materialen gewerkt. Het is daarom wenselijk dat het kind tijdens de sessie makkelijke “oude” kleding aan heeft. De praktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen van kleding.

Overzicht kosten 

Hoe vertel ik mijn kind waar hij/zij naartoe gaat?

 • Vraag aan je kind of er iets is waar hij/zij zelf last van heeft;
 • Of er iets is wat hij/zij moeilijk vindt;
 • Maak duidelijk dat er mensen zijn die hem/haar daarbij kunnen helpen;
 • Vertel aan je kind dat hij/zij niet de enige is;
 • Dat er meerdere kinderen zijn die ergens moeite mee hebben;
 • Verduidelijk aan je kind dat hij/zij het niet alleen hoeft te doen;
 • Dat jullie als ouders hem/haar daarbij helpen.

Hoe maak ik het bespreekbaar?

 • Praat met je kind als jullie alleen zijn;
 • Zoek een ongedwongen moment uit: bijvoorbeeld tijdens de afwas of in de auto;
 • Zorg ervoor dat de sfeer van het gesprek veiligheid uitstraalt;
 • Let erop dat anderen jullie gesprek niet kunnen horen.

Hoe stel ik mij op?

 • Sluit aan bij de last die jouw kind ervaart;
 • Ben bevragend. Leg niks op maar luister naar je kind;
 • Stel je open en eerlijk op;
 • Maak de hulpvraag niet te zwaar.

Hebben jullie zelf nog praktische tips? Laat het ons weten, dan vullen wij de adviezen aan.