DANS & BEWEGINGSTHERAPIE

Hoe werkt dans-bewegingstherapie?

Klachten zijn terug te zien in het lichaam en de beweging. Dit betekent dat je ook via het lichaam en de beweging veranderingen op gang kan brengen, klachten kunt herleiden, ze kan verminderen of opheffen. Binnen danstherapie leer je zicht te krijgen op je gedrag, je valkuilen, je gevoelens, je lichaam en je lichaamssignalen. Je leert je mogelijkheden en beperkingen kennen waardoor je een realistischer beeld kunt vormen over hoe je het leven actief vorm wilt en kunt geven.

Een danstherapeut maakt gebruik van verschillende methoden en (o.a. observatie) technieken. Deze worden ingezet d.m.v. gestructureerde doelgerichte oefeningen, beweging of dansspelvormen, maar ook door bewegingsimprovisatie en vrij dansen. Hierdoor wordt er heel direct met het lichaam en de beweging gewerkt en komt de cliënt snel in contact met zijn gevoel en emoties.
De cliënt kan deze direct ervaren in het hier en nu, ze bewust worden, ze leren te accepteren, ze te uiten en waar nodig te verwerken. Elke dans en bewegingstherapie is een individuele unieke aangelegenheid en wordt afgestemd op de behoefte en de (hulp) vraag van de cliënt. De therapie is er uiteindelijk op gericht om de cliënt te helpen om het leven op een persoonlijke en creatieve (nieuwe) manier vorm te geven en dit te gaan ervaren in het leven.

DANS EN BEWEGEN
DANS EXPRESSIE

Dans-bewegingstherapie en ouders
Omdat opgroeien niet zonder opvoeden gaat zijn gesprekken met ouders noodzakelijk. Naast de informele overdracht bij het halen en brengen, vinden de oudergesprekken ongeveer om de 5 weken plaats. Na een eerste observatieperiode van vijf weken worden de doelen opnieuw bekeken naar haalbaarheid en zal de verwachte behandelduur eventueel worden bijgesteld. Een behandeling duurt een uur en vindt eens per week plaats. Intensiever behandelen is mogelijk.

Dans-bewegingstherapie en jongeren
Als jongere heb je er vaak geen zin in dat je ouders alles weten wat je doet in therapie. Voor jullie dus geen gesprekken met ouders zonder dat je daar zelf bij betrokken bent. Buiten de grote lijnen heb je er zelf de hand in wat wel en wat niet je ouders ter oren komt.

Aanvullende informatie voor ouders, leerkrachten en andere verwijzers
Dans en bewegingstherapie is een ervaring- en lichaamsgerichte vorm van therapie waarbij dans en beweging worden ingezet om een veranderingsproces op gang te brengen. Het is geschikt voor behandeling bij o.a.; lichamelijke klachten, onzekerheid, angst en spanningsklachten, depressieve klachten, stress en burn-out, een disbalans in denken en voelen, grenzeloosheid, verslaving, onvoldoende weerstand en weerbaarheid, overgewicht en eetstoornissen, relatieproblematiek, trauma en post traumatische stress stoornis en rouwverwerking.

Deze vorm van therapie werkt met directe lijfelijke beleving en ervaring. Danstherapeuten gaan ervan uit dat nieuwe ervaringen moeten worden eigen gemaakt en geïntegreerd in het lichaam om effect te hebben. Danstherapie biedt de cliënt de gelegenheid dit proces te ondergaan door; vrij te bewegen in de ruimte, te (her) ontdekken wat spelen betekent, het lichaam te voelen, zich durven te verliezen op muziek, spontaniteit te ervaren, expressief te zijn, zichzelf te laten horen en te laten zien in metaforen, symboliek, in beweging en in gedrag.

Binnen danstherapie staat het ‘doen en ervaren’ centraal. Daarmee is het zowel een geschikte therapievorm voor mensen die verbaal en rationeel sterk zijn, als voor mensen die gemakkelijker non-verbaal ervaringen opdoen. Het kan een bijzonder goede aanvulling zijn, naast verbale therapieën zoals psychotherapie. Danstherapie richt zich op kinderen, jeugd, adolescenten, volwassenen, ouderen, gezinnen, relaties en is geschikt voor behandeling; individueel of in een groep. Danservaring is absoluut niet nodig en ook voor mensen met een fysieke beperking is deze vorm van therapie mogelijk.

Neem gerust contact met ons op of maak een afspraak voor een verkennend intakegesprek.

Contact formulier