header psychosociale therapie

Integratieve kindertherapie

Wat is het?
We noemen onze sessies ook wel speel/praatsessies: We vragen aan je wat je wilt doen: bijvoorbeeld een spel spelen, tekenen, knutselen, met materialen bouwen zoals Lego of met onze Playmobiel, toneel spelen of misschien wil je wel een verhaal bedenken.

We zijn nieuwsgierig naar wie je bent, wat je allemaal al kan en doet.
Integratieve kindertherapie en ouders
Ieder kind is uniek en deze staat centraal in de integratieve kindertherapie. De kindertherapeut observeert, luistert, kijkt en verdiept zich in en sluit aan bij de belevingswereld van uw kind tijdens de speel/praatsessies. Uw kind heeft een actieve rol in zijn of haar ontwikkelingsproces. We bespreken het proces en de voortgang met jullie, de ouders en/of opvoeders na iedere 5 sessies. In dit gesprek wordt opnieuw de aanmeldingsreden en de doelen besproken en kan de verwachte behandelduur worden bijgesteld. Een sessie duurt een uur en vindt wekelijks plaats of in overeenstemming met elkaar in een andere regelmaat.

Integratieve jongerentherapie.
Integratieve jongerentherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Het woord integratief betekent dat er meerdere manieren zijn om jou een doel te laten bereiken, te bespreken wat jouw wensen zijn, waar je last van hebt.

Er ontstaat een begeleiding die speciaal bij jou past. Op de integratieve wijze ontdek je samen met je therapeut wat je kwaliteiten en talenten zijn, hoe je jouw eigen oplossingen kan vinden, die je soms al weet, maar nog niet hebt geprobeerd of dat je het nog niet hebt ontdekt, maar wel gemotiveerd bent om dit uit te zoeken. Dit kan je allemaal ontdekken in een aantal sessies, die we met jou zullen bespreken. We overleggen welke rol jouw ouders hebben in dit begeleidingstraject.

Aanvulling voor ouders, leerkrachten en andere verwijzers
Dikwijls is het gedrag van een kind een signaal dat het ondersteuning kan gebruiken in een fase van zijn of haar leven. Emoties worden geuit en niet altijd begrepen door het kind of de jongeren zelf, of lastiger te veranderen met behulp van ouders, opvoeders en leerkrachten.

Integratieve kinder- en jeugdtherapie zijn een kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren. Er wordt gekeken en gewerkt vanuit de zes dimensies van de mens: gedrag, cognitie, emotie, sociaal, fysiek en spiritueel.

De therapeut observeert, kijkt, luistert, speelt en praat met de kinderen en jongeren om zich te verdiepen in de belevingswereld.

De therapie richt zich niet alleen op de binnenwereld, maar ook op de verschillende systemen, waar het kind en jongere deel van uitmaakt: het gezin/ de school. De kinderen en jongeren hebben een actieve rol in hun eigen ontwikkelingsproces.

Aanmeldingsredenen, die we binnen de integratieve kinder- en jeugdtherapie kunnen begeleiden, zijn o.a.: het vergroten van zelfvertrouwen en positief zelfbeeld, emotieregulatie, hooggevoeligheid, echtscheiding en rouw, faalangst, slaapproblemen, pesten, sociale problemen met gezinsleden of leeftijdsgenoten, fysieke klachten en verzuim op school.

Neem gerust contact met ons op of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur.