AD(H)D: praktijk de hand-tatoran

ADHD

Kinderen leren als ze ouder worden gaandeweg hun impulsen te beheersen en hun aandacht te reguleren. Kinderen of jongeren, met ADHD of ADD (-kenmerken), slagen daar niet goed in.

Bij kinderen (lees ook jongeren) met ADHD lijkt de rem waarmee ze hun impulsen kunnen beheersen weg te zijn. Deze kinderen kijken of luisteren niet goed, zodat ze niet precies weten wat er van hen verwacht wordt. Ze maken geen plannetjes, denken niet van tevoren even na, maar doen het eerste dat in hen opkomt, zonder rekening te houden met de gevolgen van hun handelen. Vaak zijn ze motorisch onrustig, zitten voortdurend te friemelen en worden gemakkelijk afgeleid door omgevingsprikkels waar ze geen aandacht aan zouden moeten besteden. Door dit gedrag komen ze vaker in conflict met hun omgeving, en worden ze veel gecorrigeerd.

Kinderen met ADD daar en tegen ogen juist stil, passief en dromerig. Ze hebben zo’n hoofd vol gedachten dat ze moeite hebben om hun aandacht te richten en adequaat te reageren op hun (sociale) omgeving. In hun doen en laten zijn ze chaotisch en vergeetachtig. Ze raken gemakkelijk dingen kwijt en hebben veel moeite zichzelf te organiseren. De omgeving merkt dit probleem helaas niet altijd op. Soms worden deze kinderen ten onrechte bestempeld als lui, ongeïnteresseerd of ongemotiveerd, waardoor zij niet de steun krijgen die ze nodig hebben.

Therapie
Aan kinderen en jongeren, die beter willen leren omgaan met hun ADHD of ADD(-kenmerken), bieden wij behandeling in de vorm van therapie. In de therapie, individueel of in een kleine groep, werken we aan de volgende doel(en):

  • Ontspannen (ofwel rust in lijf en hoofd)
  • Vergroten inzicht in eigen mogelijkheden en valkuilen.
  • Omgaan met emoties, problemen en teleurstellingen.
  • Handelen volgens de methode “Stop-denk-doe-check”.
  1. Stop, wat moet ik doen?
  2. Hoe kan ik het doen? Wat is mijn plan?
  3. Gebruik ik mijn plan?
  4. Hoe heb ik het gedaan?
  5. Herstel van het vertrouwen in zichzelf en anderen.

Uiteindelijk doel is dat het kind, vol zelfvertrouwen, in staat is om beter zijn handelen te sturen waardoor er ook weer een positiever contact mogelijk is met de omgeving (thuis, school, vrienden).

Interesse in therapie? Neem gerust contact met ons op of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur.

PGB-begeleiding
Aan kinderen en jongeren met ADHD of ADD die (langdurig) bovengemiddelde begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig functioneren bieden wij PGB-begeleiding. We zetten onze expertise in ervaringsgericht werken en non-verbale communicatie in om in contact te komen, samen aan de slag te gaan en te werken aan de begeleidingsdoelen. De begeleiding is gericht op het oefenen met vaardigheden zoals het stimuleren van wenselijk gedrag, het inslijpen van gedrag en het oefenen van op zichzelf staande vaardigheden.

Zoekt u begeleiding voor uw kind of jongere op basis van een PGB indicatie?

Klik dan hier voor meer informatie.

Of neem gerust contact met ons op of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur.