praktijk de hand-tatoran:autisme

AUTISME

Onze praktijk behandelt en begeleidt zowel kinderen als jongeren met verschillende vormen van ontwikkelingsproblematiek, ofwel autisme (ASS). Te denken valt aan Asperger, PDD-NOS, of MCDD.

De omgeving ziet de eigen manier van doen van deze kinderen vaak als lastig en wil dit graag ombuigen. Verandering stuit echter al snel op angst, verzet, boosheid en onbegrip. Wij willen de eigen (bijzondere) manier van doen niet bestrijden, maar juist inzetten om het kind te leren positief met andere mensen en situaties om te gaan. We geven de ruimte om in een vertrouwde en veilige omgeving te experimenteren met eigen ideeën, gevoelens en gedrag. Hierdoor groeien het zelfvertrouwen en het vermogen om zelfstandig activiteiten te ondernemen.

We werken vanuit de hulpvraag en met de eigen mogelijkheden die we samen ontdekken. Met ouders en soms ook andere betrokken formuleren we aandachtspunten en doelen. Ons aanbod bestaat uit:

Therapie
Aan kinderen en jongeren, die beter willen leren omgaan met hun autisme, bieden wij behandeling in de vorm van therapie. In de therapie, individueel of in een kleine groep, werken we aan de volgende doel(en):

  • Ontspannen (ofwel rust in lijf en hoofd)
  • Vergroten inzicht in eigen mogelijkheden en valkuilen
  • Aanleren en verbeteren van sociaal gedrag
  • Herkennen en uiten van emoties
  • Omgaan met teleurstellingen, problemen en (nieuwe) uitdagingen
  • Stimuleren van (samen)spel
  • Loslaten van bestaande patronen en rituelen
  • Plannen en organiseren (volgens stappenplan)

Interesse voor therapie?

Neem gerust contact met ons op of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur.

PGB-begeleiding
Aan kinderen en jongeren met autisme, die (langdurig) bovengemiddelde begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig functioneren, bieden wij PGB-begeleiding. We zetten onze expertise in ervaringsgericht werken en non-verbale communicatie in om in contact te komen, samen aan de slag te gaan en te werken aan de begeleidingsdoelen. De begeleiding is gericht op het oefenen met vaardigheden zoals het stimuleren van wenselijk gedrag, het inslijpen van gedrag en het oefenen van op zichzelf staande vaardigheden.

Zoekt u begeleiding voor uw kind of jongere op basis van een PGB indicatie?

Klik dan hier voor meer informatie.

Of neem gerust contact met ons op of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur.