Op zoek naar je authentieke IK, je eigen identiteit.

Bij veel kinderen en jongeren speelt de vraag: wie ben ik nou eigenlijk? Wat hoort er bij mij, wie zou ik willen zijn, waar hou ik van, wat wil ik uitstralen, en soms nog sterker: zo wil ik echt helemaal niet zijn! Maar ook: durf ik mezelf te zijn of pas ik me aan? Ben ik anders, raar, word ik geaccepteerd, durf ik mezelf te laten zien aan de buitenwereld? Een proces waarbij de zoektocht gepaard gaat met veel onzekerheden, je aansluiten bij een groep en je afzetten tegen de andere.

Vaak is dat op zich geen reden om verder hulp te zoeken. Toch kan juist deze fase je zo uit balans halen dat ondersteuning wel nodig is. Dat we samen op zoek gaan naar wie je bent, waar je krachten liggen en je valkuilen. Het durven zijn van wie je bent, soms tegen de verwachtingen in van je omgeving. Hoe je weer rust kunt vinden in jezelf. Binnen onze verschillende individuele trajecten zijn er ruimschoots mogelijkheden om je ‘authentieke zelf’ te ontdekken: wie ben ik, met mijn eigenheid, prachtige kwaliteiten en mijn uitdagingen. Soms kan het afnemen van een ODC-meting je ook helderheid verschaffen in deze punten.

In deze identiteit ontwikkeling kunnen ook vragen naar voren komen over je seksuele geaardheid en je genderidentiteit (voel ik me hetzelfde als hoe mijn lijf is). Ook daarmee ben je welkom bij ons allemaal, wij staan nergens gek van te kijken. Samen gaan we op zoek naar je authentieke zelf.

Genderproblematiek.

Er kunnen bij kinderen en jongeren gender gerelateerde problemen ontstaan. Het kan zijn dat je je niet thuis voelt bij de uiterlijke geslachtskenmerken die je bij je geboorte hebt meegekregen. Of je behoort tot de groep interseksen: dat je lijf zich niet volledig heeft ontwikkeld tot het vrouwelijke of mannelijke geslacht. Dat kan een zoektocht in jezelf zijn, of is voor jou heel duidelijk maar je loopt tegen weerstand aan in je omgeving. Ook dan ben je welkom.

Ouders (en andere mensen die het kind goed kennen) kunnen soms al vroeg waarnemen dat kinderen zich soms minder jongensachtig of meisjesachtig gedragen, bijvoorbeeld in hun kleding, in de manier van lopen, spelen of praten. Het is hierbij belangrijk om het kind te ondersteunen in zijn of haar identiteitsontwikkeling, zodat het kind kan experimenteren en zich geaccepteerd voelt, wie hij of zij ook is! Het kan ook zijn dat ouders niet al eerder signalen hebben opgepikt. Dat het uiten van deze gevoelens voor hen als een complete verrassing komt. Ouder en kind hebben hier een eigen proces in, wat meestal niet synchroon loopt. Daarom bieden wij voor zowel kinderen als ouders een traject aan!

Als praktijk zijn we in overleg met de gender afdeling van het VU in Amsterdam. We stemmen af hoe we met en naast hen de juiste hulp kunnen verlenen tijdens de wachtlijstperiode en tijdens het proces in de kliniek. 

Individuele vaktherapie.

Binnen elk van onze vaktherapieën kun je op zoek naar je authentieke zelf: je leren uiten op andere manieren dan je kent.

Vaktherapie biedt je de mogelijkheid er niet alleen over praten, maar om ook te doen en ervaren.

We bieden daarnaast ook speciaal gericht op genderindentiteit de onderstaande module aan.

Ouder steungroep.

Voor ouders bieden wij bijeenkomsten aan om kennis op te doen betreft genderidentiteit en om ervaringen te delen met andere ouders. Deze oudersteungroep is ook onderdeel van de onderstaande module genderindentiteit.
De volgende bijeenkomsten zijn gepland:

Donderdag 28 september 2023 Woensdag 22 november 2023
Maandag 26 februari 2024 Donderdag 23 mei 2024

Thema van de bijeenkomst op 26 februari 2024:

Het inzetten van hulpbronnen

We starten om 18:30 uur.

Module genderidentiteit:

Voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Wil jij experimenteren met je identiteit en jezelf ontdekken tot je ware ik? Delen waar je tegenaan loopt, wat je bezighoudt, hoe je omgaat met de weerstand?

Meld je dan nu aan.

We starten bij een minimale deelname van 2 personen. Wanneer we meer dan 6 aanmeldingen hebben stellen we groepen samen op basis van leeftijd en hulpvraag.

Doel:

Zowel kind/jongere als ouder doorloopt een eigen proces van uiten en ontdekken, vragen stellen en je verhouden tot een nieuwe realiteit. Samen met gelijkgestemden, begeleid door ervaren therapeuten en ervaringsdeskundigen. Ouder en kind vinden hun eigen vorm om met meer wederzijds begrip te verbinden en verder te kunnen.

 

Module inhoud:

(De inhoud kan per gegeven module afwijken, afhankelijk van de behoeftes van de deelnemers)

  • Jongerengroep: minimaal 5 bijeenkomsten, maximaal 6 deelnemers.
  • Oudergroep: 1 á 2 bijeenkomsten parallel aan de jongerengroep.
  • Ouder-kind of gezinstherapie: 1 á 2 bijeenkomsten
Jongerengroep

Deze therapie is zowel bedoeld voor kinderen die al een individueel therapeutisch traject doorlopen, als kinderen die alleen een gender gerelateerde hulpvraag hebben. Iedere bijeenkomst wordt gegeven door 2 vaktherapeuten en we nodigen ook regelmatig een ervaringsdeskundige uit. Die zelf het hele gendertraject al doorlopen heeft. Hierbij gaan we door middel van beeldende opdrachten en gesprekken werken aan jouw authentieke zelf.

In de bijeenkomsten ervaar je hoe het is dat je niet de enige bent, om dingen te delen, samen ontdekkingen te doen en te weten dat je geaccepteerd wordt om wie je bent. Dat je gevoel de ruimte krijgt, dat je niet de enige bent. Je kunt alle vragen stellen, ook aan een ervaringsdeskundige.

We staan stil bij verschillende thema’s die te maken hebben met jou als persoon, maar ook de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan hoe voel ik mijzelf vanbinnen? Wat laat ik aan anderen zien? Hoe ziet de omgeving mij? Hoe zie ik de omgeving? Hoe neem ik afscheid van mijn ‘oude’ ik? Hoe laat ik negatieve gedachten los? Hoe bouw ik mijn nieuwe ik op? Wat heb ik nodig in de situatie zoals hij nu is? Of zolang ik op de wachtlijst sta bij de genderkliniek?

Oudergroep

Ouders doorlopen hun eigen proces, daar is ruimte voor door te delen met elkaar, vragen te stellen. Voor ouders bieden wij bijeenkomsten aan om kennis op te doen betreft genderidentiteit en om ervaringen te delen met andere ouders. Ook kunnen we in gesprek met een ervaringsdeskundige; hoe is het als je kind een proces doorloopt, welke gevoelens komen daarbij om de hoek kijken, hoe ga je om met gevoel van verlies terwijl er ook acceptatie van je verwacht wordt?

Ouder-kind of gezinstherapie

Als zowel de jongere als de ouder meer mogelijkheden heeft om zich te uiten is het van groot belang daarmee weer de verbinding aan te gaan. Elkaar te laten zien wat er van binnen gebeurt waardoor er meer begrip ontstaat voor elkaars verschillen en overeenkomsten. Waar nodig kunnen hier afgestemde trajecten uit voortkomen waarbij ook broers en zussen of anderen familieleden betrokken worden.

Aanmeldformulier Identiteit: