over de brug

Wij bieden in onze praktijk zorg op maat. Als kinderen in eenzelfde fase zitten in hun ontwikkeling en hulpvragen elkaar overlappen, kan uitwisseling en oefenen in een therapeutische groep versterkend werken.

Vanuit die behoefte is de therapeutische groep, ‘Over de Brug’ ontstaan.

Deze therapeutische groep is zowel bedoeld voor kinderen die al een individueel therapeutisch traject doorlopen als kinderen die rond deze overgang een specifieke hulpvraag hebben. De meeste van onze deelnemers hebben meer bagage (traumatische ervaringen, kind-eigen problematiek) dan gemiddeld, waardoor ze bijvoorbeeld sociaal angstig zijn en moeite hebben om zich in een groep te positioneren. Door intensieve begeleiding van 2 therapeuten per bijeenkomst blijven we oog hebben voor de individuele hulpvragen van het kind.

NB: Voor kinderen die geen specifieke hulpvraag hebben zijn er andere trainingen die voorbereiden op de overgang naar de brugklas (denk eens aan de training Bikkels van het CJG).

Doel:

Binnen ‘Over de Brug’ staan we stil bij verschillende thema’s die te maken hebben met de grote overstap naar de middelbare school. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe vrienden maken, nieuwe vakken, nieuwe docenten maar ook aan plannen en organiseren of grenzen stellen en hulp vragen. Dit kan behoorlijk spannend zijn. Met een klein groepje leerlingen uit verschillende groepen 8 gaan we op een actieve manier aan de slag en maken zo de overstap een stukje makkelijker.

Opbouw:

In totaal zijn er 4 bijeenkomsten van 1,5 uur. Er kunnen maximaal 8 kinderen deelnemen.

Iedere bijeenkomst ‘Over de Brug’ wordt gegeven door 2 van onze verschillende vaktherapeuten, omdat ook op de middelbare school de kinderen te maken krijgen met wisseling van docenten. Dit houdt in dat er iedere bijeenkomst 1 therapeut wisselt, om zo continuïteit en afwisseling te waarborgen. Doordat we gebruik maken van meerdere therapie vormen, worden de thema’s vanuit verschillende invalshoeken benaderd en is er ook contact met een middelbaar scholier aan wie ze alles kunnen vragen. ‘Over de Brug’ is dus onderdeel van het gehele behandeltraject waarbij het individuele proces afgewisseld en aangevuld wordt met groepservaringen. Zo kan deze groepstherapie een positieve ervaring en/of afsluiting zijn.

 

Op naar een nieuwe start!

Aanmeldformulier