weerbaarheid banner

WEERBAARHEID

In onze maatschappij wordt er veel belang gehecht aan weerbaarheid. We spreken van voldoende weerbaarheid, wanneer een kind (lees ook jongere) op een passende manier voor zichzelf op durft te komen, zonder daarbij anderen te schaden of respectloos te behandelen. Een kind dat weerbaar is, is in staat zijn of haar grenzen te bewaken, durft om hulp te vragen en kan omgaan met kleine tegenslagen. Ook zien we dat kinderen die goed weerbaar zijn, voor anderen durven op te komen, zichzelf verdedigen en een eigen mening durven te hebben.

Maar het meest belangrijk voor de weerbaarheid van een kind is het zelfvertrouwen. Een kind dat weerbaar is heeft een goed gevoel van eigenwaarde en is zich bewust van zijn of haar eigen gevoelens en die van anderen. Er is ook sprake van een wisselwerking tussen weerbaarheid en zelfvertrouwen. Een kind dat weinig weerbaar is en niet voor zichzelf durft op te komen zal soms negatieve ervaringen hebben, zeker ook als er sprake is van pesten. Dit zorgt voor een negatief zelfbeeld, wat het zelfvertrouwen geen goed doet. En dit zelfvertrouwen heeft weer invloed op de weerbaarheid. Zo kan een kind met weinig zelfvertrouwen in een negatieve spiraal terecht komen.

Als ouders maak je je hier zorgen over en wil je dit graag veranderen of doorbreken. In de praktijk blijkt dit vaak lastig, zeker ook als pesten een rol speelt.

Aan deze kinderen en jongeren bieden wij therapie. We helpen je kind om stap voor stap sterker in zijn schoenen te staan en voor zichzelf op te komen. Niet alleen door (sociale) vaardigheden te oefenen, maar vooral door veranderingen aan te brengen in het verband “voelen, denken en doen”. Kinderen leren dat er een verband bestaat tussen wat je denkt, wat je voelt en wat je doet. Als je kind meer inzicht en vertrouwen heeft in zichzelf, positiever kan denken, dan heeft dit een gunstig effect op zijn houding en gedrag in sociale situaties.

Indien er sprake is van pesten dan zal er, parallel aan de therapie, ook aandacht moeten zijn voor het verbeteren van het sociale klimaat, bijvoorbeeld in de klas. We zoeken dan actief de samenwerking met school om negatieve patronen te doorbreken, en de positie van je kind weer te versterken.

Interesse in deze therapie? Neem gerust contact met ons op of loop binnen op ons gratis spreekuur.