HECHTING

Voldoende basisvertrouwen ofwel een veilige gehechtheid is voor kinderen van belang om zich evenwichtig te ontwikkelen. Een kind met voldoende basisvertrouwen heeft het gevoel dat het er mag zijn, heeft vertrouwen dat opvoeders er voor hem of haar zijn en blijven, kan zich rustig overgeven aan spel of opgelegde regels, staat onbezorgd in het leven, kan genegenheid tonen, hulp vragen en troost zoeken bij opvoeders, kan zich concentreren op school en goed samen met andere kinderen spelen.

Het opbouwen en vasthouden van een gevoel van veiligheid en vertrouwen is echter geen vanzelfsprekendheid. Van elke 3 kinderen is er 1 kind onveilig gehecht. We zien dit bijvoorbeeld als er in het gezin vanaf jonge leeftijd al sprake is van meerdere veranderingen of ingrijpende gebeurtenissen, zoals bij misbruik, geweld of uithuisplaatsing. Of als ouders door hun eigen problemen of ziek zijn onvoldoende (emotioneel) beschikbaar zijn. Een kind heeft dan meer moeite zich veilig en geborgen te voelen. Het kind raakt als het ware los van zijn omgeving en is op zichzelf terug geworpen. Dit is beangstigend en moet worden weggestopt. Het contact raakt verstoord, vertrouwen verdwijnt en de basis valt weg.

Maar ook kinderen met een stevige en veilige basis kunnen (tijdelijk) uit balans raken. Soms heeft een gebeurtenis of verandering zo’n grote impact dat ’t de basis aan het wankelen brengt. We zien een te kort aan basisvertrouwen bijvoorbeeld na ziekte of overlijden, bij (v)echtscheiding, na een geweldsincident of stelselmatig pesten.

De omgeving van een kind met een te kort aan basisvertrouwen ervaart vooral dat het samen zijn met andere mensen vaak (tijdelijk) moeizaam verloopt. Sommige kinderen laten een patroon zien van aantrekken en afstoten omdat ze worstelen met hun gevoelens als de ander dichtbij komt. Of tonen zich juist een allemansvriend waardoor ze te vrij zijn in het contact. Vaak kan het kind minder veerkrachtig omgaan met emoties, situaties en veranderingen. En laten kinderen een verminderd of ander gevoel zien omdat als ze voelen ook pijnlijke dingen naar boven kunnen komen of omdat dit op jonge leeftijd niet voldoende ontwikkeld is.

Een kind met een tekort aan basisvertrouwen is moeilijk op te voeden. Het kind kan zich niet veilig weten bij de opvoeder en de opvoeder kan het kind niet voldoende bereiken. Als het kind ouder wordt weet het zich als het ware niet veilig bij zichzelf. Er is onvoldoende basis om zich van binnen uit evenwichtig te ontwikkelen. Hechting, zelfvertrouwen en zelfregulatie liggen dicht bij elkaar en beïnvloeden elkaar.

Therapie
Aan deze kinderen en jongeren bieden wij, in nauwe samenwerking met de omgeving, een therapie waarin er gewerkt wordt aan de belangrijkste onderliggende thema’s. Te denken valt aan:

  1. Voelen en onderscheiden met de zintuigen
  2. Oefenen met afstand en nabijheid en elkaar vertrouwen
  3. Omgaan met emoties en stress (emotie-regulatie)
  4. Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
  5. Opbouwen zelfvertrouwen en positief zelfbeeld.

Interesse? Neem gerust contact met ons op of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur.

PGB-begeleiding
Aan kinderen en jongeren met een diagnose reactieve hechtingsstoornis, die (langdurig) bovengemiddelde begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig functioneren, bieden wij PGB-begeleiding. We zetten onze expertise in ervaringsgericht werken en non-verbale communicatie in om in contact te komen, samen aan de slag te gaan en te werken aan de begeleidingsdoelen. De begeleiding is gericht op het oefenen met vaardigheden zoals het stimuleren van wenselijk gedrag, het inslijpen van gedrag en het oefenen van op zichzelf staande vaardigheden.

Zoekt u begeleiding voor uw kind of jongere op basis van een PGB indicatie?

Klik dan hier voor meer informatie.